Уведомления

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на един тръбен кладенец за измиване на фотофолтаични панели. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк в землището на село Дълго поле. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно намерение за процедиране на ПУП-ПП и изграждане на ВЛ 110Kv. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно намерение на Индустриален Парк Калояново ЕООД за ФЕЦ.  Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно предложение от "Галакси РЕ" ЕООД. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно предложение. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно предложение. Прочетете уведомлението тук

Обява от дата 29.06.2022г прочетете тук

Обява от дата 29.06.2022г прочетете тук

Обява от дата 29.06.2022г прочетете тук

Решение № ПВ-ЕО-23/2022г. прочетете тук

Решение № ПВ-ЕО-24/2022г. прочетете тук

Решение № ПВ-ЕО-25/2022г. прочетете тук 

Уведомление за инвестиционно намерение за Изграждане на фотоволтаична централа. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на подземна кабелна линия в землището на с.Ръжево. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на подземна кабелна линия в землището на с.Ръжево Конаре. Прочетете уведомлението тук

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на подземна кабелна линия в землището на с. Калояново. Прочетете уведомлението тук

Нетехническо резюме на проект ФтЕЦ "Солар Парк Гълъбово“ прочетете тук