За нас

SUNTERRA RE осигурява достъп до чиста енергия

SUNTERRA RЕ е създадена, за да ускори и подпомогне енергийния преход. Ние насърчаваме нов начин на мислене и създаваме проекти, с които да подобрим живота на хората и да повлияем благоприятно на процесите свързани с изменение на климата. Развиваме и управляваме собствени активи за производство на електроенергия от възобновяеми източници, с което осигуряваме достъп до чиста енергия. Отчитаме дългосрочните перспективи за създаване на декарбонизирана енергетика и работим активно за установяване на най-високи стандарти, като подбираме най-добрите технологии за нашите проекти. Убедени сме, че възобновяемите енергийни източници са пресечна точка на технологичното развитие и опазването на климата. Вярваме, че бъдещето ни зависи от нас и от ангажимента ни да търсим решения, с които да създадем условията за живеем в чиста околна среда. Това ни прави отговорни да работим в посока на разширяване на нашето портфолио, като активатор на зеления преход и ключова фигура в областта на възобновяема енергия.

Мисия

Работим активно за декарбонизирана енергетика предоставяйки устойчиво и достъпно решение чрез производството на чиста енергия.

Инвестираме в соларни централи, като по този начин спомагаме за намаляването на въглеродния отпечатък, влияем върху негативното изменение на климата. Внедряваме иновации, за да стимулираме технологичния прогрес, като вярваме, че бъдещето зависи, както от ефективното използване на възобновяемите източници, така и от ангажимента да се търсят решения, които причиняват минимални щети в околната среда.

Визия

Амбицирани сме да сме движеща сила в процесите на зеления преход и да помогнем за тази промяна, за да осигурим устойчиво бъдеще. Ангажирани сме с целите свързани с опазване на климата и със създаването на високи социални стандарти и корпоративна култура. Изграждайки проекти в сферата на зелената енергия работим и за развитието на регионите, в които инвестираме и разкриваме нови работни места.

Ценности
Устойчивост
Иновативност
Предприемачство
Почтеност
Корпоративно управление

Ние вярваме, че устойчивия успех в нашия бизнес се корени в доброто корпоративно управление. То е ключово, както за нашето развитие и растеж, така и за създаването на стойност във всеки един аспект и етап от обхвата на нашата дейност. Развиваме нашата корпоративна структура и фирмени политики с ясното съзнание, че резултатите, които постигаме са важни, не само за компанията ни, но и за природата, обществото и за всички, с които работим. Това ни кара да сме отговорни, както към действията, които предприемаме, така и към резултатите, които постигамe. Убедени сме, че отговорното управление и мониторинг на бизнеса са ключови за дългосрочния успех. Формираните принципи, задължения и отговорности в нашия Етичен кодекс, трябва да се спазват, както от нашите служители, така и от нашите сътрудници, партньори и контрагенти.

Нашето стратегическо мислене и фирмена култура се уповават на приемане на набор от правила и инструменти, които гарантират спазването на законовите разпоредби и добри практики, които определят условията на взаимоотношенията на нашата компания с всички заинтересовани лица и структури, с които работим. Съзнаваме, че нашето отговорно корпоративно управление е в основата на доверието, което нашите служители и обществеността имат към нас.

Професионализма, креативността и отговорно отношение са едни от най-ценените от нас качества. Ние стимулираме иновациите и даваме възможност за професионално развитие и непрестанно усъвършенстване на нашите служители. Създаваме им условия да развият собствения потенциал и чрез работата си да генерират добавена стойност към обществото и околната среда.

 

Към кариери
Станете част от нашия екип

Екологични и социални ползи са заложени във всяка фаза на проектите ни от концепцията до въвеждането в експлоатация, а устойчивост и иновации са в основата на нашата дейност. Разширяваме нашето портфолио, за да се борим с изменението на климата и да реализираме амбициозните ни цели да осигуряваме достъп до чиста енергия. За реализацията на нашите соларни паркове работим в сътрудничество с доставчици, консултанти и местни общности. Предоставяме им възможност да растем заедно преминавайки напред към един по-добър свят без вредни емисии. Генерираме споделена стойност с районите, в които работим и подпомагаме зеления преход

 

Устойчиво развитие с нас
Желаете ли да бъдете наш доставчик?

Представянето на доставчиците ни е от съществено значение за развитието на нашите проекти. Стремим се да установим отношения с тях, които се градят на взаимно доверие, сътрудничество и подкрепа, които гарантират устойчивост и въвеждане на иновации в нашите фотоволтаични централи.
Избираме нашите доставчици в съответствие с ясни и точни критерии за опит, качество, устойчивост и риск, базирани на подробна и надеждна информация събрана в хода на проучване на съответния участник. Всяка компания, която желае да заяви своите намерения и желания да работи с нас може да го направи като попълни формата по-долу: